Тогтоол

Нэр Огноо Хавсралт
1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн сурталчилгааны зурагт болон ухуулах хуудас байрлуулах байршлыг тогтоох тухай 2021-05-07 Татах
2 Тэмдэглэлт баяр, ойн арга хэмжээ зохион байгуулахыг 2021 оны 6-р сарын 30-ны өдөр хүртэл хориглолоо. 2021-05-05 Татах
3 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн сурталчилгааны зурагт болон ухуулах хуудас байршуулах байршлыг тогтоох тухай 2021-04-09 Татах
4 Тогтоолыг илт хууль бусад тооцож, хүчингүй болгох тухай 2021-01-27 Татах
5 Газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс)-ийн газрын төлбөр тооцох итгэлцүүрийн тоон утга, түүнийг хэрэглэх зааг, хязгаарыг шинэчлэн тогтоох тухай 2021-01-27 Татах
6 Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай 2021-01-27 Татах
7 Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 2021 оны төсөв 2021-01-27 Татах
8 Дүүргийн 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг дүгнэх, дүүргийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай, хавсралт 2021-01-27 Татах
9 “Нийслэл, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэр, төвийг байгуулах тухай” А/38 дугаар тогтоолын хавсралтыг шинэчлэн баталлаа. 2020-08-19 Татах
10 Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн ээлжит хуралдаан боллоо. 2020-08-12 Татах
11 Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн хурал боллоо. 2020-06-20 Татах
12 Монгол улсын Их хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэр, төвийг шинэчлэн баталлаа 2020-06-08 Татах
13 Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаан боллоо 2020-05-29 Татах
14 Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн ээлжит хуралдаан боллоо 2020-04-30 Татах
15 Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаан боллоо. 2020-04-17 Татах
16 Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн ээлжит хуралдаан боллоо 2020-03-31 Татах
17 Ажил зохион байгуулах чиглэл өгөх тухай 2019-08-07 Татах
18 Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 13 дугаар хуралдааныг хуралдуулах тухай 2019-06-04 Татах
19 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай 2019-05-07 Татах
20 Нарантуул худалдааны төвийн хойд хэсэг, Өгөөмөр зах, Шилэн зах зэрэг худалдаа үйлчилгээний байгууллагууд болон тэдгээрийг тойрсон жижиг худалдаа эрхлэгчдээс үүсэн гарч байгаа орчны бохирдол, гэст хэргийн нөхцөл байдал, дахин төлөвлөлтийн нөхцөл байдлыг танилцуулах зорилгоор Ажлын хэсэг бйагуулах тухай 2019-03-14 Татах
21 Алдарт эхийн 1,2 дугаар зэргийн одонд тодорхойлох тухай 2019-03-14 Татах
22 Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 11 дүгээр хуралдааныг хуралдуулах тухай 2019-03-07 Татах
23 Баянзүрх дүүргийн 84 дүгээр сургуулийн 30 жилийн ой тэмдэглэх тухай 2019-02-21 Татах
24 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн орчны аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хяналт тавих тухай 2019-02-21 Татах
25 Баянзүрх дүүргийн 129 дүгээр цэцэрлэгийн 30 жилийн ой тэмдэглэх тухай 2019-02-21 Татах
26 Төсөв захиран зарцуулах эрх олгох тухай 2019-01-17 Татах
27 Баянзүрх дүүргийн 28 хорооны хамтарсан багт санхүүжилт олгох тухай 2019-01-17 Татах
28 Баянзүрх дүүргийн 122 дугаар цэцэрлэгийн ой тэмдэглэх тухай 2019-01-17 Татах
29 Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, Авлигын эсрэг 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-04-16 Татах
30 Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 8 дугаар хуралдааны хэлэлцэх асуудалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-12-12 Татах