Тогтоол

l:2
Нэр Огноо Хавсралт
1 Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 8 дугаар хуралдааныг хуралдуулах тухай 2017-12-06 Татах
2 Дүүргийн ИТХ-ын 7 дугаар хуралдаан хуралдуулах тухай 2017-11-17 Татах
3 Нийтийн сонсгол, санал асуулга явуулах тухай 2017-08-23 Татах
4 Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 4 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлуудыг батлах тухай 2017-06-21 Татах
5 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-16 Татах
6 Цагаатгах ажлын удирдан зохион байгуулах дүүргийн салбар комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-06-05 Татах
7 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн нэрсийн жагсаалтыг батлах тухай 2017-06-05 Татах
8 Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах тухай 2017-04-19 Татах
9 Сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэр төвийн байршлыг шинэчлэн батлах тухай 2017-03-20 Татах
10 Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийг татан буулгах тухай 2017-01-11 Татах
11 Дүүргийн ИТХ-ын 3 дугаар хуралдаан хуралдуулах тухай 2016-12-20 Татах
12 Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 3 дугаар хуралдаан хуралдуулах тухай 2016-12-02 Татах
13 Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай 2016-12-01 Татах
14 Дүүргийн Засаг даргад дахин нэр дэвшүүлэх тухай 2016-11-24 Татах
15 Дүүргийн ИТХ-ын хоёрдугаар хуралдаан хуралдуулах тухай 2016-11-23 Татах
16 Анхдугаар хуралдаан хуралдуулах тухай 2016-11-02 Татах
17 Сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэр, төвийн байршлыг шинэчлэн батлах тухай 2016-10-04 Татах
18 Нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтаас хасах тухай 2016-09-16 Татах
19 Баянзүрх дүүргийн ИТХ-ын ээлжит сонгуульд бие даан нэр дэвшигчийг бүртгэх тухай. 2016-09-08 Татах
20 Баянзүрх дүүргийн ИТХ-ын ээлжит сонгуульд бие даан нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах тухай 2016-09-08 Татах
21 Нэр дэвшигчээр бүртгэхээс татгалзах тухай 2016-09-05 Татах
22 Намаас нэр дэвшигчдийг бүртгэх тухай 2016-09-05 Татах
23 Тойрогт ногдох мандатын тоог тогтоох тухай 2016-08-19 Татах
24 Сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэр, төвийн байршлыг шинэчлэн батлах тухай 2016-06-13 Татах
25 Үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай 2016-05-27 Татах
26 Ээлжит сонгуулийн сурталчилгааны зурагт болон ухуулах хуудас байрлуулах байршлыг тогтоох тухай 2016-03-31 Татах
27 Гудамж нэрлэх тухай 2016-03-30 Татах
28 Ээлжит сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэр төвийг байгуулах тухай 2016-02-25 Татах
29 Дүүргийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-01-19 Татах
30 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2016-01-19 Татах