Хурлын тогтоолууд
А-31 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 4 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэх асуудалд өөрчлөлт оруулах тухай.pdf
2021-10-12
А-30 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дөрөвдүгээр хуралдааныг хуралдуулах тухай
2021-09-30
А-29 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
2021-09-24
А-26 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
2021-07-01
А-21 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
2021-06-23
А-22 Хурлын Ажлын албаны Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай
2021-06-23
→ Бусад
Захирамж
Г.Болормаад цалинтай чөлөө олгох тухай
2019-07-01
Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн Ажлын албаны үйл ажиллагааг шалгах ажлын хэсэг байгуулах тухай
2019-05-10
Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэг зөрчилгүй аян зохион байгуулах тухай
2019-05-10
Хорт зуршлаас сэргийлэх аян зохион байгуулах тухай
2019-05-09
Иргэний оролцоотой хөгжлийн жил аян зохион байгуулах тухай
2019-05-07
Баянзүрх дүүргийн ГХУСАЗСЗ өөс 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
2019-04-15
→ Бусад

Цахим холбоос