Хурлын тогтоолууд
19 Дүүргийн 2022 оны төсөв батлах тухай
2021-12-20
20 Баянзүрх дүүргийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх тухай
2021-12-20
21 Баянзүрх дүүргийн 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
2021-12-20
А-42 Дүүргийн Улаан загалмайн хороонд санхүүжилт олгох тухай
2021-12-17
А-36 Төрийн дээд шагналд уламлах тухай
2021-12-13
А-37 Олон Улсын Эко цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨҮГ-ыг байгуулж, дүрмийг батлах тухай
2021-12-13
→ Бусад
Захирамж
Г.Болормаад цалинтай чөлөө олгох тухай
2019-07-01
Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн Ажлын албаны үйл ажиллагааг шалгах ажлын хэсэг байгуулах тухай
2019-05-10
Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэг зөрчилгүй аян зохион байгуулах тухай
2019-05-10
Хорт зуршлаас сэргийлэх аян зохион байгуулах тухай
2019-05-09
Иргэний оролцоотой хөгжлийн жил аян зохион байгуулах тухай
2019-05-07
Баянзүрх дүүргийн ГХУСАЗСЗ өөс 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
2019-04-15
→ Бусад

Цахим холбоос