Тогтоол

l:4
Нэр Огноо Хавсралт
1 Төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-09-18 Татах
2 Ус, эрүүл ахуйн төслийг дэмжих тухай 2013-08-22 Татах
3 "Баянзүрх-Шижир" орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар байгуулах тухай 2013-07-25 Татах
4 "Баянзүрх-Шижир" орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар байгуулах тухай 2013-07-25 Татах
5 "Баянзүрх-Шижир" орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар байгуулах тухай 2013-07-25 Татах
6 "Дүүргийн хөгжлийн төв" орон нутгийн өмчит үйлвэрийн газар байгуулах тухай 2013-07-25 Татах
7 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар хороо байгуулж, дүрмийг батлах тухай 2013-07-17 Татах
8 Улирлын чанартай худалдаа үйлчилгээ эрхлэх журам, хураамжийн хэмжээ батлах тухай 2013-06-19 Татах
9 Журам батлах тухай 2013-05-30 Татах
10 Иргэний танхим байгуулах тухай 2013-05-14 Татах
11 Дүүргийн 2013 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2013-04-19 Татах
12 Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар байгуулах тухай 2013-04-18 Татах
13 Дүүргийн орон нутгийн өмчит Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын төв байгуулах тухай 2013-01-22 Татах
14 Дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай 2012-12-20 Татах
15 Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны дэг батлах тухай 2012-12-18 Татах
16 Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын намын бүлгүүд байгуулах тухай 2012-12-18 Татах