Танилцуулга

Монгол Улсын 1992 оны Үндсэн хуулийн 4 дүгээр бүлгийн 59 дүгээр зүйлийн 2-д "Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага бол аймаг, нийслэл, сум дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг хороонд Иргэдийн Нийтийн Хурал тухайн хурлын хуралдааны чөлөө цагт түүний Тэргүүлэгчид мөн” гэж заасны дагуу Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал үүсч хөгжсөн түүхтэй.

  • 1992-1994 он, 1994-1996 он, 1996-2000 он, 2000-2004 он, 2004-2008 он, 2008-2012 он гэсэн түүхэн үечлэлээр Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал зохион байгуулагдаж иржээ.
  • 1996 оноос өмнө дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 2 жилийн хугацаатай сонгогдож байсан нь 1996 онд хууль, тогтоомжинд өөрчлөлт орсноор 4 жилээр сонгогддог болсон.
  • 2012 оны Орон нутгийн сонгуулийн тухай хуулинд өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор газар нутаг хүн амынхаа байдлаас шалтгаалан орон нутаг бүрт сонгогдох төлөөлөгчдийн тоо харилцан адилгүй болж Баянзүрх дүүрэг 41 төлөөлөгч, 7 Тэргүүлэгч, Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргатай болсон.
  • 2021 оны 12 дугаар сарын 14-нд Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаас Нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 375 дугаар тогтоолыг баталж Баянзүрх дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албыг 21 хүртэл орон тоотой байхаар тогтоосон.
  • Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал нь Төсөв, санхүү, эдийн засгийн хороо, Дэд бүтэц, амьдрах орчны хөгжлийн хороо, Хууль эрхзүй, төрийн үйлчилгээний хороо, Нийгмийн бодлого, Ногоон хөгжлийн хороо гэсэн дөрвөн хороотой.
  • Хурлын Ажлын алба, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Улаан Загалмайн хороо, Цагаатгах ажлыг удирдах зохион байгуулах салбар комисс болон Хурлын дэргэдэх Иргэний танхим, 43 хороо тус бүр Иргэний танхимтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.
  • Ажлын алба нь Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэс, Иргэний оролцоо, Олон нийттэй харилцах хэлтэс гэсэн 2 хэлтэс 21 ажилтантай ажил үүрэг гүйцэтгэж байна.

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: array_column() expects parameter 1 to be array, null given

Filename: models/Banner_m.php

Line Number: 76

Backtrace:

File: /home/bzdcityh/application/models/Banner_m.php
Line: 76
Function: array_column

File: /home/bzdcityh/application/models/Banner_m.php
Line: 98
Function: choose

File: /home/bzdcityh/application/views/front/content/rightSide.php
Line: 3
Function: draw

File: /home/bzdcityh/application/views/front/news/fullnews.php
Line: 18
Function: view

File: /home/bzdcityh/application/core/MY_Loader.php
Line: 12
Function: view

File: /home/bzdcityh/application/controllers/front/Content.php
Line: 56
Function: template

File: /home/bzdcityh/application/controllers/front/Content.php
Line: 69
Function: index

File: /home/bzdcityh/public_html/index.php
Line: 144
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: array_sum() expects parameter 1 to be array, null given

Filename: models/Banner_m.php

Line Number: 76

Backtrace:

File: /home/bzdcityh/application/models/Banner_m.php
Line: 76
Function: array_sum

File: /home/bzdcityh/application/models/Banner_m.php
Line: 98
Function: choose

File: /home/bzdcityh/application/views/front/content/rightSide.php
Line: 3
Function: draw

File: /home/bzdcityh/application/views/front/news/fullnews.php
Line: 18
Function: view

File: /home/bzdcityh/application/core/MY_Loader.php
Line: 12
Function: view

File: /home/bzdcityh/application/controllers/front/Content.php
Line: 56
Function: template

File: /home/bzdcityh/application/controllers/front/Content.php
Line: 69
Function: index

File: /home/bzdcityh/public_html/index.php
Line: 144
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: models/Banner_m.php

Line Number: 78

Backtrace:

File: /home/bzdcityh/application/models/Banner_m.php
Line: 78
Function: _error_handler

File: /home/bzdcityh/application/models/Banner_m.php
Line: 98
Function: choose

File: /home/bzdcityh/application/views/front/content/rightSide.php
Line: 3
Function: draw

File: /home/bzdcityh/application/views/front/news/fullnews.php
Line: 18
Function: view

File: /home/bzdcityh/application/core/MY_Loader.php
Line: 12
Function: view

File: /home/bzdcityh/application/controllers/front/Content.php
Line: 56
Function: template

File: /home/bzdcityh/application/controllers/front/Content.php
Line: 69
Function: index

File: /home/bzdcityh/public_html/index.php
Line: 144
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: models/Banner_m.php

Line Number: 100

Backtrace:

File: /home/bzdcityh/application/models/Banner_m.php
Line: 100
Function: _error_handler

File: /home/bzdcityh/application/views/front/content/rightSide.php
Line: 3
Function: draw

File: /home/bzdcityh/application/views/front/news/fullnews.php
Line: 18
Function: view

File: /home/bzdcityh/application/core/MY_Loader.php
Line: 12
Function: view

File: /home/bzdcityh/application/controllers/front/Content.php
Line: 56
Function: template

File: /home/bzdcityh/application/controllers/front/Content.php
Line: 69
Function: index

File: /home/bzdcityh/public_html/index.php
Line: 144
Function: require_once