Хүний нөөц

Сул орон тооны зар
2019/09/13

Баянзүрх дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албанд Хуралдаан хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан тушаалын сул орон тоо гарсан тул сонгон шалгаруулалтад урьж байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах утсаар авна уу. Утас:11450005
 

Сул орон тооны зар
2019/08/19

Баянзүрх дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албанд Захиргаа, хуулийн хэлтсийн даргын албан тушаалын сул орон тоо гарсан тул сонгон шалгаруулалтад урьж байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах утсаар авна уу. Утас:11450005